Gạch ốp lát - Malaysia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

16/09/2020 12:00 - 611 lượt xem

Ngày 11 tháng 09 năm 2020, Bộ Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm gạch ốp lát được phân loại theo các mã HS: 6907.21.21, 6907.21.23, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13, 6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11, 6907.23.13, 6907.23.91, 6907.23.93.

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 11 tháng 9 năm 2020

2. Nguyên đơn: 
Công ty Malaysia Ceramic Industry Group

3. Mặt hàng bị điều traGạch ốp lát được phân loại theo các mã HS: 6907.21.21, 6907.21.23, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13, 6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11, 6907.23.13, 6907.23.91, 6907.23.93.

Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
11/09/2020 Khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
20/01/2021 Ban hành kết luận sơ bộ, quyết định kết thúc vụ việc do không có sự gia tăng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước.


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
2020093009344634thong-tin-khoi-xuong-1692020rar
Kết luận sơ bộ
Quảng cáo sản phẩm