Gạch ốp lát - Malaysia khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu

16/09/2020 12:00 - 274 lượt xem

Ngày 11 tháng 09 năm 2020, Bộ Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm gạch ốp lát được phân loại theo các mã HS: 6907.21.21, 6907.21.23, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13, 6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11, 6907.23.13, 6907.23.91, 6907.23.93.

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 11 tháng 9 năm 2020

2. Nguyên đơn: 
Công ty Malaysia Ceramic Industry Group

3. Mặt hàng bị điều traGạch ốp lát được phân loại theo các mã HS: 6907.21.21, 6907.21.23, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13, 6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11, 6907.23.13, 6907.23.91, 6907.23.93.

Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
11/09/2020 Khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
2020093009344634thong-tin-khoi-xuong-1692020rar
Quảng cáo sản phẩm