Giải đáp thủ tục hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất

17/08/2022 02:21 - 65 lượt xem

Mới đây, tại Hội nghị đối thoại giữa Tổng cục Hải quan với các DN FDI (là thành viên của Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF)), nhiều vướng mắc của DN liên quan đến việc hoàn thuế nhập khẩu cho hàng chuyển đổi mục đích sử dụng, cũng như hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ, sau đó tái xuất nguyên trạng đã được cơ quan Hải quan giải đáp.

 

Cụ thể, liên quan đến vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho hàng chuyển đổi mục đích sử dụng, đại diện VBF cho rằng, theo quy định hiện hành tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP và Nghị định 18/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp chế xuất (DNCX) và DN không phải là DNCX khi nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu hoặc được miễn thuế nhập khẩu.

 

Trong quá trình hoạt động, do dịch bệnh Covid-19, DN giảm năng lực sản xuất hoặc giảm đơn đặt hàng, nguyên vật liệu nhập khẩu lưu kho dài ngày cần thanh lý, cung ứng nguyên vật liệu đột xuất theo yêu cầu các nhà máy sản xuất ở nước ngoài để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng), trong trường hợp này, DNCX và DN không phải là DNCX có thể sẽ phải bán thanh lý một phần nguyên vật liệu nhập khẩu không chịu thuế hoặc được miễn thuế này.

 

Đại diện VBF cũng dẫn chứng: Theo khoản 5, Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP) thì khi thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc miễn thuế thì người nhập khẩu hàng hóa phải khai báo tờ khai chuyển mục đích sử dụng A42 cho lượng hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng (thay đổi mục đích sử dụng từ phục vụ việc sản xuất hàng xuất khẩu sang bán, tái xuất thanh lý). Khi khai báo tờ khai A42, DN nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho cơ quan Hải quan.

 

Theo Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP), hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện vẫn có trường hợp DN chưa được hoàn thuế nhập khẩu cho các tờ khai A42 sau khi hoàn thành việc tái xuất nguyên vật liệu ra nước ngoài.

 

VBF kiến nghị Tổng cục Hải quan cho phép DN được hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp tại các tờ khai chuyển mục đích sử dụng A42 sau khi DN đã tái xuất hàng hóa ra nước ngoài (theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13 và Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP)).

 

Giải đáp vấn đề này, theo đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), trước đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1184/TCHQ-TXNK, công văn số 1185/TCHQ-TXNK ngày 6/4/2022 hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố. Theo đó, đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu, DN đã thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng theo mã loại hình A42 và nộp đủ thuế, sau đó DN đăng ký tờ khai xuất khẩu theo mã loại hình B13 và thực hiện xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan, trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo tờ khai mã loại hình B13 được xác định là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến và là hàng hóa đã khai trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng A42, đáp ứng điều kiện hoàn thuế (theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số Điều 107/2016/QH13, Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP) thì được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định.

 

Liên quan đến vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ, sau đó tái xuất nguyên trạng, đại diện VBF cho rằng, theo khoản 1a, Điều 34, Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP :

 

“1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

 

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan”.

 

Hiện nay có trường hợp DN nhập khẩu tại chỗ hàng hóa theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, sau đó tái xuất nguyên trạng chính hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đó ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan theo mã loại hình B13 nhưng chưa được xem xét hoàn lại tiền thuế nhập khẩu.

 

Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ cũng là hàng hóa nhập khẩu đã được nộp thuế nhập khẩu, sau đó được chính người nhập khẩu ban đầu tái xuất ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan. Hàng hóa đáp ứng điều kiện chưa qua sử dụng, gia công, chế biến. Do vậy, DN đủ điều kiện để xin hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp cho trường hợp này.

 

Đại diện VBF cũng kiến nghị Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý hoàn thuế cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ sau đó xuất khẩu nguyên trạng ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan.

 

Về vấn đề này, đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu cho rằng, theo điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu bao gồm: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu.

 

Như vậy trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất, nếu đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134 thì được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định. Mặt khác, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6830/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2018 hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định.

 

Nguồn: Báo Hải Quan online

Quảng cáo sản phẩm