Giấy bọc thuốc lá - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

13/11/2020 12:00 - 736 lượt xem

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Ủy ban tự vệ Indonesia (KPPI) đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm giấy bọc thuốc lá được phân loại theo các mã HS: 4813.20.00, 4813.90.10, 4813.90.90.

Một số thông tin chung về vụ việc như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 26 tháng 10 năm 2020 

2. Nguyên đơn: Hiệp hội Giấy và Bột giấy Indonesia

3. Hàng hóa bị điều tra: một số sản phẩm giấy bọc thuốc lá được phân loại theo các mã HS: 4813.20.00, 4813.90.10, 4813.90.90.

4. Giai đoạn điều tra tự vệ: 

Lịch trình vụ kiện:

Thời gian

Sự kiện

26/10/2020

Khởi xướng điều tra tự vệ

09/11/2021

Quyết định áp thuế tự vệ toàn cầu trong 02 năm (kể từ ngày 30/11/2021) với mức thuế:
- Năm 1: 4.000.000 Rp/tấn (tương đương khoảng 282 USD/tấn)
- Năm 2: 3.961.950 Rp/tấn (tương đương khoảng 279 USD/tấn)


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
2020111310085359notice-of-initiationpdf
Quyết định áp thuế tự vệ
Quảng cáo sản phẩm