Giấy màng BOPP - Indonesia điều tra chống bán phá giá

02/09/2015 12:00 - 13557 lượt xem

Ngày 07/09/2015, Uỷ ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã đăng công báo số 652/KADI/IX/2015 ngày 02 tháng 9 năm 2015 quyết định khởi xướng điều tra chống chống bán phá giá đối với sản phẩm giấy màng BOPP (Biaxially Orented Polypropylene) nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:

- Ngày khởi xướng điều tra: 02 tháng 9 năm 2015

- Sản phẩm bị điều tra: Giấy màng BOPP có mã HS: 3920.20.10 và 3920.20.90.

- Nguyên đơn: PT TriasSantosaTbk và PT. Lotte Packaging

- Kết luận cuối cùng: 

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Uỷ ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) thông báo kết luận cuối cùng (Final Disclosures) vụ việc điều tra chống bán phá giá giấy màng BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam.

Trong bản kết luận cuối cùng điều tra vụ việc, căn cứ trên các bằng chứng, phân tích, điều trần, bản đệ trình của các bên liên quan, KADI kết luận mức biên độ phá giá (dumping margin) sản phẩm bị điều tra đối với Thái Lan là từ 1,5% (de minimis) - 28,4% và Việt Nam: 3,9%.

Căn cứ theo kết luận này, KADI đề xuất áp dụng thuế chống bán phá giá với khoảng thời gian 5 năm đối với sản phẩm giấy màng BOPP nhập khẩu từ quốc gia trên.
Tải tài liệu
1 Don khoi kien
Quảng cáo sản phẩm