Gỗ dán - Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá

27/05/2015 12:00 - 4407 lượt xem

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với gỗ dán nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam.


Một số thông tin về vụ việc:

- Ngày khởi xướng điều tra: 27 tháng 5 năm 2015

- Sản phẩm bị điều tra: Gỗ dán có mã HS: 4412.10; 4412.31; 4412.32 và 4412.39

- Giai đoạn điều tra: từ năm 2010 đến nay.

- Ngày ra quyết định cuối cùng: 26 tháng 8 năm 2016

- Mức thuế: 240 USD/m3 (tương đương với mức thuế chống bán phá giá đã được Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng đối với hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp Trung Quốc)

- Thời gian áp dụng mức thuế: được tính ngay khi Bộ Kinh tế đăng nội dung kết luận điều tra trên Công báo của Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, năm 2006 Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định áp thuế chống bán phá giá với cùng sản phẩm nêu trên nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế là 240 USD/m3.

Theo nội dung báo cáo điều tra, chỉ có 2 doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra sẽ không bị áp dụng biện pháp chống lẩn thuế chống bán phá giá do cung cấp thông tin đầy đủ, đúng thời gian và chứng minh được hàng xuất khẩu được sản xuất tại các công ty này.  
Quảng cáo sản phẩm