Hạt nhựa - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

17/09/2020 12:00 - 594 lượt xem

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines về việc Bộ Công Thương Philippines (DTI) tiến hành 02 vụ việc điều tra tự vệ đối với hạt nhựa mật độ cao (HDPE) và hạt nhựa mật độ thấp tuyến tính (LLDPE).

Một số thông tin chung về vụ việc như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 14 tháng 9 năm 2020 

2. Nguyên đơn: Công ty JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC)

3. Hàng hóa bị điều tra: Hạt nhựa mật độ cao (HDPE) có mã AHTN 3901.20.00 và hạt nhựa mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) có mã AHTN 3901.10.12; 3901.10.92; 3901.40.00; 3901.90.90

4. Giai đoạn điều tra tự vệ: Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2021

 

5. Kết luận điều tra tự vệ:

 

* Đối với hạt nhựa mật độ thấp (LLDPE)

 

Ngày 21/04/2022, Ủy ban Thuế quan Philippines (TC) đã đưa ra kết luận trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với nhựa mật độ thấp (LLDPE) (mã AHTN 3901.10.12; 3901.10.92; 3901.40.00; 3901.90.90). Theo đó, Cơ quan này kết luận rằng không có sự gia tăng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra vào Philippines.

 

Ngày 03/06/2022, Bộ Công Thương Philippines (DTI) ra quyết định không áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng hạt nhựa mật độ thấp (LLDPE) nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

 

Quyết định này dựa trên đề xuất tại báo cáo điều tra của Ủy ban Thuế quan Philippines (TC). Theo đó, hạt nhựa LLDPE nhập khẩu vào Philippines không có sự gia tăng về lượng nhập khẩu (cả ở mức tuyệt đối hoặc tương đối) trong thời kỳ điều tra từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2021.

 

* Đối với hạt nhựa mật độ cao (HDPE) 

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Thuế quan (TC) Philippines đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với hạt nhựa mật độ cao (High-Density Polyethylene – HDPE) (thuộc mã AHTN 3901.20.00) nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, mức thuế tự vệ này sẽ không áp dụng đối với hạt nhựa HDPE nhập khẩu từ Việt Nam do Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia đang phát triển có lượng nhập khẩu dưới 3%.

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Phi-líp-pin (DTI) ra quyết định đối với vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với hạt nhựa mật độ cao (High-Density Polyethylene – HDPE) (thuộc mã AHTN 3901.20.00) nhập khẩu. Theo đó, Việt Nam không bị áp thuế tự vệ do nằm trong nhóm các nước đang phát triển được loại trừ do lượng nhập khẩu không đáng kể


Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
14/09/2020 Khởi xướng điều tra tự vệ
22/09/2020 Cục PVTM đã gửi Thư tham vấn tới DTI bày tỏ ý kiến về vụ việc và đề nghị DTI loại trừ Việt Nam ra khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp tự vệ căn cứ theo quy định tại Hiệp định về các biện pháp tự vệ của WTO
21/04/2022 Ủy ban Thuế quan (TC) Philippines kết luận không có sự gia tăng nhập khẩu của hạt nhựa LLDPE
03/06/2022 Bộ Công Thương Philippines (DTI) quyết định không áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng hạt nhựa mật độ thấp (LLDPE) nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.
27/06/2022 Ủy ban Thuế quan (TC) Philippines kết luận không áp dụng thuế tự vệ đối với hạt nhựa HDPE nhập khẩu từ Việt Nam.
30/09/2022 Bộ trưởng Bộ Công Thương Phi-líp-pin (DTI) ra quyết định không áp thuế tự vệ với hạt nhựa mật độ cao (HDPE) của Việt Nam do nằm trong nhóm các nước đang phát triển được loại trừ do lượng nhập khẩu không đáng kể.


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
2020093010013635bao-caorar
2020093010020444report3pdf
Quyết định kết luận
Báo cáo kết luận của TC
Quyết định không áp thuế tự vệ với HDPE 30.9.22
Báo cáo kết luận của TC đối với LLDPE
Quảng cáo sản phẩm