Hạt nhựa - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

17/09/2020 12:00 - 437 Views

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines về việc Bộ Công Thương Philippines (DTI) tiến hành 02 vụ việc điều tra tự vệ đối với hạt nhựa mật độ cao (HDPE) và hạt nhựa mật độ thấp tuyến tính (LLDPE).

Một số thông tin chung về vụ việc như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 14 tháng 9 năm 2020 

2. Nguyên đơn: Công ty JG Summit Petrochemical Corporation (JGSPC)

3. Hàng hóa bị điều tra: Hạt nhựa mật độ cao (HDPE) có mã AHTN 3901.20.00 và hạt nhựa mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) có mã AHTN 3901.10.12; 3901.10.92; 3901.40.00; 3901.90.90

4. Giai đoạn điều tra tự vệ: Từ 2015 đến 2019

Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
14/09/2020 Khởi xướng điều tra tự vệ
22/09/2020 Cục PVTM đã gửi Thư tham vấn tới DTI bày tỏ ý kiến về vụ việc và đề nghị DTI loại trừ Việt Nam ra khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp tự vệ căn cứ theo quy định tại Hiệp định về các biện pháp tự vệ của WTO


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
2020093010013635bao-caorar
2020093010020444report3pdf
Quảng cáo sản phẩm