Hạt nhựa EPS - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

24/11/2020 12:00 - 715 lượt xem

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban tự vệ Indonesia (KPPI) đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm hạt nhựa EPS được phân loại theo mã HS 3903.11.10
 
Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 18 tháng 11 năm 2020
 
2. Mặt hàng bị điều tra: Sản phẩm hạt nhựa EPS được phân loại theo mã HS 3903.11.10

3. Nguyên đơn: Công ty PT. Kofuku Plastic Indonesia

4. Cáo buộc của nguyên đơn: Hàng hóa nhập khẩu nêu trên đã nhập khẩu vào Indonesia với khối lượng gia tăng tuyệt đối và tương đối, là nguyên nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự của Indonesia.
 
Lịch trình vụ kiện:
 
Thời gian Sự kiện
18/11/2020 Khởi xướng điều tra 
 
Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm