Hội thảo Tập huấn "Kiện Tự vệ/Chống bán phá giá đối với hàng nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam-Quy trình và Điều kiện áp dụng"

10/10/2014 12:00 - 7614 lượt xem

Thời gian gần đây, trong tiến trình mở cửa thị trường ngày càng sâu, rộng và sức ép cạnh tranh từ hàng nhập khẩu tại thị trường trong nước ngày càng lớn, một số Hiệp hội/Doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ)  để bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngành trước hàng hóa nước ngoài. 
Tính đến nay, Việt Nam mới chỉ tiến hành 03 vụ điều tra, gồm có 02 vụ điều tra tự vệ và 01 vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu. Trong khi đó, trên thị trường hiện không ít hiện tượng hàng hóa nước ngoài nhập khẩu ồ ạt, cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho sản xuất trong nước. 
Nhằm giúp các doanh nghiệp, hiệp hội và các đơn vị có liên quan của Việt Nam hiểu hơn về các công cụ tự vệ, chống bán phá giá có thể sử dụng, đặc biệt là về (i) điều kiện, quy trình, thủ tục kiện theo pháp luật Việt Nam; (ii) các kỹ năng, yêu cầu đối với người đi kiện và các bên liên quan trong vụ kiện tự vệ, chống bán phá giá và (iii) trao đổi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm từ các vụ kiện đã có, Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức:
Hội thảo Tập huấn
Kiện tự vệ/chống bán phá giá đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam - Quy trình và Điều kiện áp dụng
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014
Địa điểm: Khách sạn Ninh Kiều 1- Số 02 Hai Bà Trưng, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tham gia trình bày, trao đổi tại Hội thảo Tập huấn là các chuyên gia, luật sư có chuyên môn sâu, thực tiễn phong phú và nhiều năm kinh nghiệm liên quan tới vấn đề này.
VCCI trân trọng kính mời đại biểu của quý Hiệp hội/Doanh nghiệp tới tham dự Hội thảo này để có thêm thông tin, hiểu biết về pháp luật và kinh nghiệm, kỹ năng sử dụng các biện pháp này để có thể áp dụng cho ngành hàng của mình trong tương lai, nếu cần.
Quảng cáo sản phẩm