Hợp chất amoni nitrat - Australia điều tra chống bán phá giá

14/06/2022 01:47 - 262 lượt xem

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm hợp chất Amoni nitrat có xuất xứ từ Chile, Lithuania và Việt Nam (vụ việc 605).

 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 08 tháng 06 năm 2022

 

2. Nguyên đơn: Công ty TNHH ​CSBP; Công ty TNHH Orica Australia Pty; Công ty TNHH Queensland Nitrates Pty

 

3. Mặt hàng bị điều tra: Hợp chất amoni nitrat ở thể rắn, ở dạng viên hoặc hạt hoặc các hình dạng rắn khác, có hoặc không có chất phụ gia và chất phủ, được đóng kiện trên 10kg. 

 

4. Diễn tiến vụ việc: (i) thời kỳ điều tra bán phá giá: từ 01/4/2021 đến 31/3/2022; (ii) thời kỳ điều tra thiệt hại: từ 01/4/2018.

 

Lịch trình điều tra:

 

Thời gian

Sự kiện

08/06/2022

Khởi xướng điều tra 

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây: 

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
2. Hồ sơ yêu cầu (bản công khai)
3. Bảng câu hỏi điều tra
Quảng cáo sản phẩm