Màng bọc bằng nhôm – Thái Lan điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

24/09/2020 12:00 - 345 lượt xem

Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Thái Lan đã thông báo với Ủy ban Tự vệ WTO về việc nước này đã khởi xướng vụ việc tự vệ với màng bọc bằng nhôm (aluminium foil) vào ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 18 tháng 09 năm 2020
 
2. Mặt hàng bị điều tra: Màng bọc bằng nhôm (aluminium foil) có độ dày không quá 0.2 mm, mã HS: 7607.11.00.000 và 7607.19.00.090
 
3. Nguyên đơn: Công ty TNHH Varopakorn Public, Công ty TNHH Nhôm Nikkei Siam
 
4. Cáo buộc của nguyên đơn: Theo nguyên đơn, hàng nhập khẩu đã gia tăng về mặt tuyệt đối từ 77.903 tấn năm 2017 lên 94.735 tấn năm 2018 và tiếp tục tăng lên 82.092 tấn vào 3 quý đầu năm 2019, gây thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng với ngành sản xuất trong nước do giảm thị phần, lượng bán hàng, năng suất và công suất sử dụng.
 
Lịch trình vụ kiện:
 
Thời gian Sự kiện
18/09/2020 Khởi xướng điều tra 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây: 
- Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm