Máy cắt cỏ - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

22/06/2020 12:00 - 493 lượt xem

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm máy cắt cỏ (Walk-Behind Lawn Mowers, mã HS 8433.11.00.50) có xuất xứ từ Trung Quốc và Việt Nam với biên độ phá giá cáo buộc đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam là 289,63 - 416,00%.

Một số thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra​: ngày 15 tháng 06 năm 2020.

2. Sản phẩm bị điều tra: máy cắt cỏ (Walk-Behind Lawn Mowers) mã HS 8433.11.00.50.

3. Nguyên đơn: MTD Products Inc.

Lịch trình điều tra:
 
Thời gian Sự kiện
15/06/2020 Khởi xướng điều tra
23/12/2020 DOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định về phá giá

Hồ sơ vụ kiện có trong các tệp đính kèm dưới đây:
 
Tải tài liệu
1 Thông báo khởi xướng
2 Kết luận sơ bộ về phá giá - Trung Quốc
3 Kết luận sơ bộ về phá giá - Việt Nam
Quảng cáo sản phẩm