Máy xịt rửa áp lực cao chạy bằng gas - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

19/01/2023 03:40 - 263 lượt xem

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng công báo chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá với máy xịt rửa áp lực cao chạy bằng gas nhập khẩu từ Việt Nam (mã vụ việc A–570–148, A–552–008).

 

I. Một số thông tin chung về vụ kiện:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 19 tháng 01 năm 2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Máy xịt rửa áp lực cao chạy bằng gas có mã HS 8424.30.90 và 8424.90.9040

 

3. Giai đoạn điều tra: Từ ngày 01 tháng 04 tới ngày 30 tháng 9 năm 2022.

 

4. Nguyên đơn: FNA Group, Inc. (Hoa Kỳ)

 

5. Kết luận sơ bộ:

Vào ngày 14/02/2023, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại trong nước do hành vi bán phá giá.

 

Vào ngày 08/06/2023, USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam có hành vi phá giá với biên độ phá giá là 225,65%.

 

6. Kết luận cuối cùng:

Vào ngày 23/08/2023, USDOC ban hành kết luận cuối cùng khẳng định sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam có hành vi phá giá với biên độ phá giá là 225,65%. Sau đó, vào ngày 19/10/2023, USDOC đã ban hành quyết định áp thuế CBPG đối với sản phẩm này của Việt Nam ở mức 225.86%.

 

II. Lịch trình điều tra:

 

Thời gian (D/M/Y)

Sự kiện

19/01/2023

Khởi xướng điều tra

14/02/2023 Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại do bán phá giá
08/06/2023 USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có phá giá, biên độ phá giá: 225,65%
23/08/2023 USDOC ban hành kết luận cuối cùng, khẳng định có hành vi phá giá với biên độ 225.65%
19/10/2023 USDOC ban hành quyết định áp thuế với mức thuế CBPG là 225.86%

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
2. Kết luận sơ bộ của USITC
4. Kết luận sơ bộ của USDOC
Kết luận cuối cùng USDOC
5. Quyết định áp thuế CBPG
Quảng cáo sản phẩm