Nga thực thi luật nhập khẩu thuỷ sản mới

20/08/2008 12:00 - 1268 Views

Tháng trước, Cơ quan Thú y Nga (ROSSELKHOZNADZOR) đã công bố qui định mới yêu cầu tất cả các sản phẩm thuỷ sản chỉ được nhập khẩu vào Nga thông qua các công ty được ROSSELKHOZNADZOR phê duyệt từ tháng 7 năm nay.

Tháng trước, Cơ quan Thú y Nga (ROSSELKHOZNADZOR) đã công bố qui định mới yêu cầu tất cả các sản phẩm thuỷ sản chỉ được nhập khẩu vào Nga thông qua các công ty được ROSSELKHOZNADZOR phê duyệt từ tháng 7 năm nay.

Các công ty này đều do Cơ quan Thú y Nga cấp phép cho việc lưu kho, trữ lạnh hàng thuỷ sản cũng như nhiều sản phẩm hải sản khác.

Danh sách các công ty được phê duyệt dài 84 trang nhưng không phải tất cả đều hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản.

Đối với những hợp đồng xuất khẩu hàng cho các công ty chưa được phê duyệt mà đã được ký, các giấy phép ban hành trước đó vẫn còn hiệu lực cho đến khi hết hạn.

Giấy phép mới chỉ được cấp cho các công ty đã được ROSSELKHOZNADZOR thông qua.

Nguồn: www.vasep.com.vn
Quảng cáo sản phẩm