Ống dẫn dầu - Canada điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá

23/07/2014 12:00 - 4065 lượt xem

Đây là vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp do Cơ quan Biên mậu Canada (Canada Border Services Agency) khởi xướng ngày 21/07/2014 đối với sản phẩm ống dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam và một số quốc gia khác căn cứ vào đơn kiện mà cơ quan điều tra nhận được ngày 29/04/2014 trước đó. 

Các quốc gia cùng là bị kiện gồm có: Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Việt Nam và Đài Loan (riêng Đài Loan không bị kiện chống trợ cấp trong vụ việc này). 

Một số thông tin về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 7 năm 2014

2. Nguyên đơn: Tenaris Canada (Calgary, Alberta) và Evraz North America Inc. (Regina, Saskatchewan)

3. Sản phẩm bị điều tra: Ống thép dẫn dầu (OCTG) có mã HS như sau:

7304.29.00.11; 7304.29.00.19; 7304.29.00.21; 7304.29.00.29; 7304.29.00.31; 7304.29.00.39; 7304.29.00.41; 7304.29.00.49; 7304.29.00.51; 7304.29.00.59; 7304.29.00.61; 7304.29.00.69; 7304.29.00.71; 7304.29.00.79;7304.39.00.10; 7304.59.00.10; 7306.29.00.11; 7306.29.00.19; 7306.29.00.21; 7306.29.00.29; 7306.29.00.31; 7306.29.00.39; 7306.29.00.41; 7306.29.00.49; 7306.30.00.29; 7306.30.00.39; 7306.50.00.90; 7306.90.00.10; 7306.90.00.20

Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

 
Tải tài liệu
1 Don thinh cau
2 Thong bao khoi xuong dieu tra
3 Tien phan quyet
4 Uoc tinh ty le ban pha gia va so tien tro cap
Quảng cáo sản phẩm