Ống đồng - Hoa Kì điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

22/07/2020 12:00 - 531 lượt xem

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng có xuất xứ từ Việt Nam.
Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 20 tháng 7 năm 2020

2. Nguyên đơn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC)


3. Mặt hàng bị điều tra: Sản phẩm ống đồng (Seamless Refined Copper Pipe and Tube – mã HS: 7411.10.1030; 7411.10.1090; 7407.10.1500; 7419.99.5050, 8415.90.8065; 8415.90.8085) có xuất xứ từ Việt Nam. 

4. Thời kỳ điều tra:
 
từ 01/10/2019 đến 31/3/2020.

DOC sẽ quyết định lựa chọn bị đơn bắt buộc trong vòng 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng điều tra.

Sau khi lựa chọn bị đơn bắt buộc, DOC sẽ gửi bản câu hỏi đầy đủ và thời hạn các bên trả lời thông thường là 30 ngày kể từ ngày gửi. Các bên có thể xin gia hạn và phải gửi thông báo đề nghị gia hạn tới DOC.

Theo quy định của Hoa Kỳ, trong trường hợp không nhận được thông tin trả lời đầy đủ và đúng hạn từ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình điều tra, doanh nghiệp không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ, DOC sẽ sử dụng dữ liệu sẵn có (thường là bất lợi với nhà xuất khẩu) để đưa ra kết luận.

Vụ việc điều tra chống bán phá giá thường được tiến hành trong khoảng 12 tháng (có thể gia hạn). Theo dự kiến, DOC có thể ban hành kết luận sơ bộ và áp dụng biện pháp tạm thời vào khoảng tháng 12 năm 2020.


Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
20/07/2020 Khởi xướng điều tra CBPG 


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong dieu tra
2 Bang cau hoi dieu tra
Quảng cáo sản phẩm