Ống đồng – Australia điều tra chống bán phá giá

01/04/2021 12:00 - 459 Views

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng (copper tube) có xuất xứ từ Việt Nam
 
Một số thông tin vụ kiện:
 
1. Ngày khởi xướng điều tra:
Ngày 22 tháng 3 năm 2021

2. Nguyên đơn: Công ty TNHH Metal Manufacturers (MM Kembla).
 
3. Hàng hóa bị điều tra:
Ống đồng đúc tròn phù hợp với tiêu chuẩn Australia AS 1432, tiêu chuẩn Australia và New Zealand AS/NZ 1571 hoặc tiêu chuẩn Australia AS 1572 với đường kính danh nghĩa bên ngoài từ 9,52mm đến 53,98mm và độ dày danh nghĩa từ 0,71mm đến 1,83mm, bao gồm cả ống mạ. Mã HS: 7411.10.00.

4. Thời kỳ điều tra:

- Thời kỳ điều tra bán phá giá: từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

- Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ 01/01/2017.


Lịch trình vụ kiện:
 
Thời gian Sự kiện
22/03/2021 Khởi xướng điều tra Chông bán phá giá
 
Tài liệu vụ kiện được đính kèm dưới đây.
Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm