Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá

30/10/2011 12:00 - 5251 lượt xem

Ngày 26/10/2011, 4 công ty sản xuất ống thép cacbon Hoa Kỳ đã đệ đơn lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) yêu cầu cơ quan này khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập.

Ngày 15/11/2011, DOC đã ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với các sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập.

Một số thông tin liên quan đến vụ việc:

1. Bên khởi kiện: Công ty Allied Tube and Conduit (IL), JMC Steel Group (IL), Wheatland Tube (PA), và Công ty thép Hoa Kỳ (PA)

2. Sản phẩm bị điều tra:

Sản phẩm thuộc đối tượng của cuộc điều tra này bao gồm ống và ống dẫn thép hàn bằng cacbon (“circular welded carbon-quality steel pipe”), có mã HS như sau: 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5050, và 7306.50.5070.

3. Kết luận về điều tra phá giá và trợ cấp của DOC:

- Điều tra về trợ cấp:

Ngày 26/03/2012, DOC đã đưa ra kết luận sơ bộ khẳng định có trợ cấp đối với sản phẩm ống thép Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.  Ngày 16/10/2012, DOC ra kết luận cuối cùng phủ định có trợ cấp đối với sản phẩm này nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể:  
 

 

Tên Doanh nghiệp

Biên độ trợ cấp

sơ bộ

Biên độ trợ cấp cuối cùng

Công ty SeAH Steel VINA

0,04% (de minimis)

0,00%

Công ty chế tạo máy Hồng Nguyên

8,06%

0,00%

Các công ty khác

8,06%

0,00%


- Điều tra về phá giá:

Ngày 01/06/2012, DOC đưa ra kết luận sơ bộ khẳng định có hành vi phá giá đối với sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam. Ngày 16/10/2012, DOC kết luận cuối cùng khẳng định có phá giá đối với sản phẩm ống thép Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ. Biên độ phá giá cụ thể như sau:
 

 Tên Công ty

Biên độ phá giá sơ bộ (%)

Biên độ phá giá cuối cùng (%)

Công ty SeAH Steel VINA

0.00

3.96

Công ty Vietnam Haiphong Hongyuan Machinery Manufactory Co., Ltd

0.00

5.17

Công ty Sun Steel Joint Stock Company

9.32

4.57

Công ty Huu Lien Asia Corporation

9.32

4.57

Công ty Thép Hòa Phát

9.32

4.57

Các Doanh nghiệp Việt Nam khác

27.96

27.96


4. Kết luận về điều tra thiệt hại của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ:

Ngày 15/11/2012: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) ra kết luận cuối cùng không có thiệt hại do hành vi phá gia hay trợ cấp gây ra đối với ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ, do vậy, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) không áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm ống thép của Việt Nam, Oman, Ấn Độ và Ả Rập.

Thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc có trong file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Quyet dinh so bo dieu tra chong ban pha gia
Quyet dinh cuoi cung ve gia ban thap hon gia hop ly
Quyet dinh cac bien phap tra dua chong tro cap cuoi cung
Dieu tra chi tiet cuoi cung CBPG va CTC
Quyet dinh doi voi ong sat khong bi hong cua ITC
Don khoi xuong kien chong tro cap
Don khoi xuong kien chong ban pha gia
Thong tin chi tiet
De xuat cac dac trung cua san pham
Bang cau hoi so luong va gia tri cua Viet Nam
Ti le ap dung rieng cua Viet Nam
Quyet dinh so bo dieu tra chi tiet chong tro cap
Quảng cáo sản phẩm