Ống thép không gỉ - Thái Lan điều tra chống bán phá giá

17/09/2015 12:00 - 20853 lượt xem

Ngày 17/09/2015, Cục Ngoại Thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với ống thép không gỉ (Stainless Pipe and Tube) nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.

1. Sản phẩm bị điều tra: Ống thép không gỉ có mã HS: 7305.31.10.000; 7306.11.10.000; 7306.11.90.000; 7306.21.00.000; 7306.40.10.010; 7306.40.10.020; 7306.40.20.010; 7306.40.20.020; 7306.40.30.010; 7306.40.30.020; 7306.40.90.010; 7306.40.90.020; 7306.61.00.021 và 7306.61.00.022

2. Nguyên đơn: Công ty Thailand - German Products và Công ty Puerto The Millennium.

3. Kết luận cuối cùng: 

Ngày 26/09/2016, Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan thông báo quyết định cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép không gỉ nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

Trong thông báo này, Ủy ban chống bán phá giá và trợ cấp Thái Lan đã quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng nhập khẩu nói trên từ Việt Nam với mức thuế là 310,74%.

Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong dieu tra (tieng Thai)
2 Bang cau hoi dieu tra
Quảng cáo sản phẩm