Polyethylene Terephthalate - Malaysia điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

05/08/2020 12:00 - 566 lượt xem

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Bộ Thương mại và công nghiệp Malaysia (MITI) đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Polyethylene Terephthalate (được gọi là PET, PETE hoặc PETP hoặc PET-P) có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 28 tháng 7 năm 2020

2. Nguyên đơn: Recron (Malaysia) Sdn. Bhd

3. Mặt hàng bị điều traPolyethylene Terephthalate, có độ nhớt từ 0.7 decilit/gram (dl/g) trở lên, được phân loại theo mã HS và AHTN: 3907.61.00.00, 3907.69.10.00, 3907.69.90.00.

4. Thời hạn: Thời hạn để các bên liên quan gửi yêu cầu nhận bản câu hỏi điều tra: muộn nhất là 15 ngày kể từ ngày MITI ban hành thông báo.
 

Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
28/07/2020 Khởi xướng điều tra CBPG 
 
28/12/2020 Ban hành kết luận sơ bộ và áp thuế chống bán phá giá tạm thời


Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong
2 Don khoi kien
3 Bang hoi cho nha san xuat va nha xuat khau
4. Quyet dinh so bo
Quảng cáo sản phẩm