Sản phẩm may mặc phụ kiện - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

01/10/2020 09:07 - 207 lượt xem

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Ủy ban tự vệ Indonesia (KPPI) đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm may mặc phụ kiện (Articles of Apparel and Clothing Accessories ) được phân loại theo mã HS 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209 và 6214.

 

I. Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

2. Nguyên đơn: Hiệp hội Dệt may Indonesia (Asosiasi Pertekstilan Indonesia / API)

 

3. Mặt hàng bị điều tra: Sản phẩm may mặc phụ kiện (Articles of Apparel and Clothing Accessories ) được phân loại theo mã HS 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209 và 6214.

 

II. Lịch trình vụ kiện:
 

Thời gian

Sự kiện

01/10/2020

Khởi xướng điều tra 

22/10/2021 Quyết định áp thuế tự vệ toàn cầu trong 03 năm kể từ ngày 12/11/2021 với mức thuế:
- Năm 1: 19.260 Rp/sản phẩm (khoảng 1,36 USD/sản phẩm) - 63.000 Rp/sản phẩm (khoảng 4,43 USD/sản phẩm);
- Năm 2: 18.297 Rp/sản phẩm (khoảng 1,29 USD/sản phẩm) - 59.850 Rp/sản phẩm (khoảng 4,21 USD/sản phẩm);
- Năm 3: 17.382 Rp/sản phẩm (khoảng 1.22 USD/sản phẩm) - 56.858 Rp/sản phẩm (khoảng 4 USD/sản phẩm).

 
Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng
Quyết định áp thuế tự vệ
Quảng cáo sản phẩm