Sản phẩm thép mạ PPGI và PPGL - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

19/06/2020 09:21 - 26 Views

Ngày 19/6/2020, Philippines đã thông báo tới Ủy ban Tự vệ WTO về việc nước này đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với Sản phẩm thép mạ PPGI và PPGL (Prepainted Galvanized Iron and Prepainted Aluminum Zinc) vào ngày 17/06/2020

 

I. Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 17 tháng 06 năm 2020

 

2. Nguyên đơn: Puyat Steel Corporation (Puyat Steel) and Sonic Steel Industries Inc (Sonic Steel)

 

3. Mặt hàng bị điều tra: Sản phẩm thép mạ PPGI và PPGL (Prepainted Galvanized Iron and Prepainted Aluminum Zinc) được phân loại theo mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.90, 7210.70.91, 7210.70.99, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99.

 

4. Kết thúc điều tra: Ngày 4 tháng 10 năm 2021, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) thông báo dừng điều tra. Nguyên nhân do bên nguyên đơn rút đơn kiện.

 

II. Lịch trình vụ kiện:
 

Thời gian

Sự kiện

17/06/2020

Khởi xướng điều tra 

04/10/2021 Chấm dứt điều tra 

 
Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng
Thông báo Chấm dứt điều tra
Kết luận sơ bộ
Sắc lệnh của Bộ
Quảng cáo sản phẩm