Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU khởi xướng năm 2014

01/01/2015 12:00 - 3123 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá gia, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành năm 2014.
 
Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng trong năm 2014.
 
Thông tin chi tiết có trong file đính kèm:
Tải tài liệu
2019081216502753tradedefencestatistic-2014-eupdf
Quảng cáo sản phẩm