Sợi Polyester - EU điều tra chống trợ cấp

23/12/2013 12:00 - 5052 lượt xem

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Ủy ban Châu Âu (EC) đã đăng công báo chính thức khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm sợi Polyester nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.

Một số thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 19 tháng 12 năm 2013

2. Sản phẩm bị điều tra: sản phẩm sợi Polyester (polyester staple fibres- PSF) có mã CN code 5503 20 00

Ngày 16/12/2014, Ủy ban Châu Âu (EC) đã ra quyết định chấm dứt điều tra do biên độ trợ cấp của Việt nam dưới mức tối thiểu (de minimis < 2%). 

3. Nguyên đơn: Hiệp hội các công ty sản xuất sợi nhân tạo Châu Âu (CIRFS: European Man-made FibresAssociation)
 

Tải các Quyết định điều tra tại đây: 

Tải tài liệu
Thong bao khoi xuong dieu tra chong tro cap soi polyester.pdf 2493.85 KB
1-EU Polyester Fibres Notice of initiation AS.pdf 2493.85 KB
2-EU terminate the AS proceeding .pdf 776.1 KB
Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong dieu tra
2 EU cham dut qua trinh chong tro cap
Quảng cáo sản phẩm