Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ rà soát việc áp dụng biện pháp PVTM đối với sản phẩm đường mía nhập khẩu

21/06/2024 04:05 - 48 lượt xem

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578⁄QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc AD13-AS01).

 

Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa liên bang Mi-an-ma (mã vụ việc AC02-AD13.AS01).

 

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG và CTC đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc AR01.AD13-AS01).

 

Khoản 1 Điều 82 và khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý ngoại thương quy định: Sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp CBPG/CTC, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG/CTC theo đề nghị của một hoặc nhiều bên liên quan trong vụ việc điều tra và trên cơ sở xem xét các bằng chứng do bên đề nghị cung cấp.

 

Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định: “Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp CBPG, CTC chính thức hoặc quyết định mới nhất về kết quả rà soát biện pháp CBPG, CTC, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 của Nghị định này có thể nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát, trừ trường hợp thời hạn nộp hồ sơ ít hơn 09 tháng tính đến thời hạn Bộ trưởng Bộ Công Thương phải quyết định có tiến hành rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp hay không”.

 

Theo đó, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM và việc áp dụng biện pháp CBPG, CTC đối với sản phẩm đường mía nhập khẩu. Thời hạn Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ chậm nhất là ngày 03 tháng 8 năm 2024.

 

Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại Cục Phòng vệ thương mại trong thời hạn nêu trên theo địa chỉ như sau:

 

Cục Phòng vệ thương mại – Tầng 8, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Điện thoại: (024) 7303.7898, máy lẻ 112

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Quảng cáo sản phẩm