Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến ngày 31.12.2019

01/07/2020 12:00 - 402 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2019.
 
Tải tài liệu
AD_InitiationsByRepMem WTO 31.12.2019
AD_InitiationsByExpCty
AD_InitiationsBySector
AD_InitiationsRepMemVsExpCty
AD_MeasuresByExpCty
AD_MeasuresByRepMem
AD_MeasuresBySector
AD_Sectoral_InitationsByExpCty
AD_Sectoral_InitationsByRepMem
AD_Sectoral_MeasuresByExpCty
AD_Sectoral_MeasuresByRepMem
Quảng cáo sản phẩm