Thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020

09/07/2020 12:00 - 852 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam 30.06.2020
Quảng cáo sản phẩm