Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp do Việt Nam tiến hành với hàng nhập khẩu tính đến 31.12.2022

23/05/2023 04:29 - 349 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2022.

 

 

Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp do Việt Nam tiến hành với hàng nhập khẩu tính đến 31.12.2022
Quảng cáo sản phẩm