Tổng hợp số liệu các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 31.12.2021

30/03/2022 05:48 - 331 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2021.


Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

       

Tải tài liệu
Tổng hợp số liệu các vụ điều tra CTC đối với hàng nhập khẩu vào VN tính đến 31.12.2021
Quảng cáo sản phẩm