Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

30/08/2018 12:00 - 1569 lượt xem


Ngày 20/04/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/06/2018.

 

Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thông tư được đính kèm dưới đây:
1. Thông tư 06/2018/TT-BCT
2. Phụ lục 1: Đơn đăng ký bên liên quan
3. Phụ lục 2: Đơn khai báo nhập khẩu
4. Phụ lục 3: Đơn đề nghị miễn trừ
5. Phụ lục 4: Mẫu báo cáo tình hình nhập khẩu

Tải tài liệu
TT 06 2018 TT-BCT ngay 20.04.2018 quy dinh chi tiet ve PVTM
Quảng cáo sản phẩm