Thông tư số 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại

08/11/2021 11:38 - 370 lượt xem

Ngày ban hành: 29/10/2021

 

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

 

Ngày 29/10/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại. 

 

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ xem xét áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp thấp hơn biên độ bán phá giá hoặc mức trợ cấp nếu mức thuế thấp hơn này đủ để loại bỏ thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 

 

Ngoài ra, Thời hạn điều tra áp dụng biện pháp tự vệ song phương là 01 năm kể từ ngày Quyết định điều tra được ban hành. Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ song phương không được vượt quá 02 năm. 

 

Tổ chức, cá nhân phải đăng ký và được Cơ quan điều tra chấp thuận để trở thành bên liên quan trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ song phương phù hợp với quy định của Luật Quản lý ngoại thương.

 

Thông tư 14/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2021.

 

Bản mềm Thông tư được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Thông tư số 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện UKVFTA về PVTM
Quảng cáo sản phẩm