Tôn lạnh - Thái Lan điều tra chống bán phá giá

11/09/2015 12:00 - 128 lượt xem

Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Thái Lan đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng Tôn lạnh GL (Certain Hot dip plated or coated with aluminum zinc alloy of cold rolled steel) của VIệt Nam

Thông tin chung về vụ việc:

Ngày khởi xướng: 11/09/2015

Hàng hoá bị điều tra: Tôn lanh GL (Certain Hot dip plated or coated with aluminum zinc alloy of cold rolled steel)

Mã mặt hàng: 7210.61.11.011; 7210.61.11.012; 7210.61.11.013; 7210.61.11.014; 7210.61.11.021; 7210.61.11.022; 7210.61.11.023; 7210.61.11.024; 7210.61.11.031; 7210.61.11.032; 7210.61.11.033; 7210.61.11.034; 7210.61.11.090; 7210.61.91.031; 7210.61.91.032; 7210.61.91.033; 7210.61.91.034; 7210.61.91.090; 7225.99.90.090; 7212.50.21.000; 7212.50.22.000; 7212.50.29.000; 7226.99.19.090; và 7226.99.99.090

Hồ sơ chi tiết vụ kiện có trong các tệp đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong dieu tra
Quảng cáo sản phẩm