Tôn phủ màu - Thái Lan khởi xướng điều tra chống bán phá giá

11/09/2015 12:00 - 13932 lượt xem

Ngày 11/09/2015, Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn phủ màu (Cold rolled steel, plated or coated with an alloy of aluminum and hot dipped galvanized and painted) nhập khẩu từ Việt Nam. 

1. Sản phẩm bị điều tra: Tôn phủ màu có mã HS: 7210.70.10.012 7210.70.10.013    7210.70.10.014 7210.70.10.015 7210.70.10.022 7210.70.10.023 7210.70.10.024 7210.70.10.025 7210.70.10.032 7210.70.10.033 7210.70.10.034 7210.70.10.035 7210.70.10.042 7210.70.10.043 7210.70.10.044 7210.70.10.045 7210.70.10.052 7210.70.10.053 7210.70.10.054 7210.70.10.055 7210.70.10.062 7210.70.10.063 7210.70.10.064 7210.70.10.065 7210.70.10.090 7210.70.90.030 7210.70.90.040 7210.70.90.050 7210.70.90.060 7225.99.90.090 7212.40.10.090 7212.40.20.090 7212.40.90.090 7226.99.19.090 và 7226.99.99.090

2. Nguyên đơn: Công ty NSW. Bluescope.

3. Biên độ phá giá bị cáo buộc: 89.58%

4. Kết luận cuối cùng: 

Ngày 24/03/2017, Bộ Thương mại Thái Lan đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong đó, mức thuế bán phá giá đối với sản phẩm tôn mạ màu chịu mức thuế từ 4,3% - 60,26%.

Thời gian áp thuế đối với sản phẩm này sẽ kéo dài trong vòng 5 năm và có hiệu lực sau khi Chính phủ Thái đăng công báo.

Hồ sơ chi tiết vụ kiện có trong tệp đính kèm dưới đây:
Quảng cáo sản phẩm