Tổng hợp số liệu các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến ngày 30.06.2019

22/08/2019 12:00 - 1158 lượt xem

Dưới đây là tổng hợp số liệu thống kê về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2019. 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI tổng hợp.
Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu
Quảng cáo sản phẩm