Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hàng với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến 31.12.2023

27/03/2024 04:38 - 237 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2023.

 

Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2023.
Quảng cáo sản phẩm