Tổng hợp số liệu các vụ điều tra tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 31.12.2020

08/03/2021 12:00 - 249 Views

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2020.

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
 
Quảng cáo sản phẩm