Tổng hợp số liệu các vụ điều tra tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 31.12.2020

08/03/2021 12:00 - 541 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2020.

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
 
Quảng cáo sản phẩm