Tổng hợp số liệu các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 31.12.2021

30/03/2022 05:10 - 118 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 31.12.2021

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Tải tài liệu
Tổng hợp số liệu các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM đối với hàng nhập khẩu vào VN tính đến 31.12.2021
Quảng cáo sản phẩm