Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp

08/06/2009 12:00 - 4807 lượt xem

Đây là vụ kiện do Hoa kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày 21/04/2009.

Một số thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 4 năm 2009

2. Sản phẩm bị điều tra: Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE

3. Nguyên đơn: Hilex Poly Co., LLC, of Hartsville, SC, and Superbag Corporation, of Houston, TX.

Ngày 31/08/2009 Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra kết luận sơ bộ khẳng định có trợ cấp với biên độ trợ cấp: 0.20% - 4.24%.

Ngày 26/03/2010 Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra kết luận cuối cùng về biện độ trợ cấp:

Ngày 15/04/2010, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận chính thức khẳng định có thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất nội địa do bán phá giá và trợ cấp.

Ngày 04/05/2010, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với túi nhựa PE Việt Nam trong 5 năm.

Hồ sơ vụ kiện có trong các tệp đính kèm dưới đây:

 

Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong dieu tra
2 Bang cau hoi Q&V
3 Thong tin so bo ve chong tro cap
4 Bang cau hoi chong tro cap
5 Bien ban chong tro cap cua bi don
6 Quyet dinh ve chong tro cap
7 Quyet dinh so bo chong ban pha gia
8 Ty le tro cap cuoi cung cua chong tro cap
9 Quyet dinh cuoi cung ve chong ban pha gia
10 Bien ban ghi nho chong tro cap
11 Quyet dinh cuoi cung cua DOC
12 Ap dat thue chong ban pha gia
13 Danh gia lan 1 quyet dinh cuoi cung chong tro cap
Quảng cáo sản phẩm