Vỏ bình ga bằng thép - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

29/03/2023 11:36 - 77 lượt xem

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) thông báo điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng vỏ bình ga bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam (mã vụ việc SG case No.01-2023).

 

I. Thông tin vụ kiện:

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: 29 tháng 3 năm 2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Vỏ bình ga bằng thép (LPG Steel Cylinders) có mã AHTN 7311

 

3. Nguyên đơn: Công ty Thép Ferrotech

 

4. Thời kỳ điều tra: 2017 đến 2021

 

II. Lịch trình điều tra:

 

Thời gian (D/M/Y)

Sự kiện

29/03/2023

Khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

 

Tài liệu chi tiết (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm