Xi-măng - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

05/10/2022 04:45 - 84 lượt xem

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm xi măng nhập khẩu vào Philippines căn cứ vào Mục 6 của Đạo luật về biện pháp tự vệ của Phi-líp-pin.

 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: Ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

2. Mặt hàng bị điều tra: sản phẩm xi măng có mã HS: 2523.2990 và 2523.9000.

 

3. Thời kỳ điều tra để xem xét lượng tăng nhập khẩu, thiệt hại: từ 2013 – 2017.

 

4. Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời 

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Bộ Thương mại và Công nghiệp Phi-líp-pin (DTI) đã thông báo về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm xi măng nhập khẩu vào Phi-líp-pin., quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời 8,40Php/túi 40kg, tương đương 210 pê sô/tấn (khoảng 4 USD/tấn). 

 

Biện pháp tự vệ tạm thời này sẽ có hiệu lực trong 200 ngày dưới hình thức tiền ký quỹ đối với xi măng nhập khẩu.

 

5. Kết luận cuối cùng 

 

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Thuế quan Phi-líp-pin (TC) ban hành kết luận cuối cùng về vụ việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với xi măng Type 1 (mã AHTN 2523.29.90) và xi măng Type 1P (mã AHTN 2523.90.00). Căn cứ kết luận điều tra và kiến nghị của TC, Bộ trưởng Bộ Công Thương Phi-líp-pin quyết định không gia hạn biện pháp tự vệ. Thuế tự vệ đối với xi măng nhập khẩu vào Phi-líp-pin sẽ hết hạn vào 22 tháng 10 năm 2022.

 

Lịch trình điều tra:

 

Thời gian

Sự kiện

10/09/2018

Khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

18/01/2019

Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời 

05/10/2022

Quyết định không gia hạn biện pháp tự vệ

 

Tài liệu chi tiết (tiếng Anh) được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
Quyết định không gia hạn biện pháp tự vệ
Quảng cáo sản phẩm