Xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste – Bra-xin điều tra chống bán phá

12/04/2024 06:20 - 210 lượt xem

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được thông báo về việc Ủy ban Ngoại thương (SECEX) thuộc Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Bra-xin khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Polyester Staple Fiber) nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, cụ thể như sau:

 

I. Thông tin liên quan

1. Ngày khởi xướng điều tra: 10/04/2024.

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Polyester Staple Fiber)

Mã HS: 5503.20.90.

 

3. Nguyên đơn: Hiệp hội Sản xuất Sợi Nhân tạo và Tổng hợp Bra-xin ("ABRAFAS").

 

4. Biên độ phá giá cáo buộc

  •  Trung Quốc: USD 467,64/t / 45%
  • Việt Nam: USD 385,25/t / 39,3%
  • Thái Lan: USD 288,64/t / 26,9%
  • Malaysia: USD 459,43/t / 49,1%

 

II. Lịch trình vụ việc

Ngày

Sự kiện

10/04/2024

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm