Bản tin SPS Việt Nam Số 10, tháng 6 năm 2021

10/03/2022 12:00 - 477 lượt xem

Tìm hiểu về an toàn thực phẩm thủy sản; Trích dẫn nội dung “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” sẽ có hiệu lực từ 01/01/2022; Toàn văn “Quy định về Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2022; Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 6/2021.

 

Bản tin Số 10 có thể tải về tại đây.

Quảng cáo sản phẩm