Các Ấn Phẩm Khác

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023
Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

20/05/2024

Thời gian: 2024 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo: “Đánh giá tác động Quy định của bang Washington (Hoa Kỳ) đối với xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam”
Báo cáo: “Đánh giá tác động Quy định của bang Washington (Hoa Kỳ) đối với xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam”

22/02/2024

Thời gian: 02/2022

Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)

 

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”
Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”

09/08/2023

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 29+30
Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 29+30

16/02/2023

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 29+30 Quý III+IV/2022 Chủ đề: "Doanh nghiệp Việt Nam sau hai năm thực thi Hiệp định EVFTA"

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 27+28
Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 27+28

15/08/2022

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 27+28 Quý I+II/2022

Chủ đề: "Bảo hộ lương thực – Lo ngại về một tương lai bất ổn"

Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức
Sổ tay Doanh nghiệp: Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Đức

29/12/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Bản tin TBT Việt Nam số 12 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 12 năm 2021

29/12/2021

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 12 năm 2021.

Cẩm nang doanh nghiệp "Tóm lược Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)"
Cẩm nang doanh nghiệp "Tóm lược Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)"

15/11/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

1 2 3 4 5 6 7 8