Các Ấn Phẩm Khác

Cẩm nang doanh nghiệp "Tóm lược Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)"
Cẩm nang doanh nghiệp "Tóm lược Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)"

15/11/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Bản tin TBT Việt Nam số 10 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 10 năm 2021

02/11/2021

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 10 năm 2021.

Bản tin TBT Việt Nam số 9 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 9 năm 2021

04/10/2021

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 05 năm 2021.

Bản tin TBT Việt Nam số 5 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 5 năm 2021

01/06/2021

Thời gian: Tháng 05/2021
Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT Việt Nam số 4 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 4 năm 2021

16/05/2021

Thời gian: Tháng 04/2021

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

12/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)
Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ
Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

06/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI
Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"
Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"

06/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
1 2 3 4 5 6 7 8