Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

20/05/2024 03:08 - 216 lượt xem

Thời gian: 2024

 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

 

Tiếp nối những kết quả đạt được từ Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và tiếp tục thực hiện Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa định hướng đến năm 2030, triển khai Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Báo Công Thương xây dựng Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2023.

 

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cùng những phân tích và dự báo cho thời kỳ tiếp theo. Báo cáo Xuất nhập khẩu cung cấp thông tin minh bạch, có hệ thống, được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo quan tâm, tín nhiệm và đánh giá cao.

 

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây:

 

Tải tài liệu
bao-cao-xuat-nhap-khau-viet-nam-nam-2023.pdf
Quảng cáo sản phẩm