Ấn Phẩm Về Phòng Vệ Thương Mại

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2023
Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2023

27/05/2024

Thời gian: 2024

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Sổ tay phòng vệ thương mại tại Liên minh châu Âu (EU)
Sổ tay phòng vệ thương mại tại Liên minh châu Âu (EU)

04/01/2024

Thời gian: 12/2023

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay phòng vệ thương mại tại Ấn Độ
Sổ tay phòng vệ thương mại tại Ấn Độ

04/01/2024

Thời gian: 2023

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

 

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2022
Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2022

17/07/2023

Thời gian: 2023

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Hướng dẫn cho doanh nghiệp về Biện pháp Phòng vệ thương mại trong bối cảnh CPTPP
Hướng dẫn cho doanh nghiệp về Biện pháp Phòng vệ thương mại trong bối cảnh CPTPP

04/05/2023

Thời gian: 2023

Đơn vị thực hiện: Dự án EDM, tham vấn Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Công cụ phòng vệ thương mại của EU – Hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Công cụ phòng vệ thương mại của EU – Hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

09/12/2022

Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Ủy ban châu Âu (EC)

Báo cáo Phòng vệ thương mại 2021
Báo cáo Phòng vệ thương mại 2021

31/07/2022

Thời gian: 07/2022


Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Cẩm nang về phòng vệ thương mại đối với DN xuất khẩu sang EU và Anh
Cẩm nang về phòng vệ thương mại đối với DN xuất khẩu sang EU và Anh

30/03/2022

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại

1 2 3 4 5