Sổ tay phòng vệ thương mại tại Liên minh châu Âu (EU)

04/01/2024 10:28 - 469 lượt xem

Thời gian: 12/2023

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

 

Trong thương mại quốc tế, các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) là thuật ngữ dùng để chỉ 03 biện pháp là chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ. Đây là các công cụ mà Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép thị trường nhập khẩu sử dụng để tự bảo vệ trước hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài cạnh tranh không lành mạnh hoặc gia tăng đột biến gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa.

 

Với năng lực và kim ngạch xuất khẩu ngày càng được cải thiện, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đang phải đối mặt với ngày càng nhiều các vụ điều tra áp dụng biện pháp PVTM ở các thị trường xuất khẩu. Ứng phó, kháng kiện hiệu quả trong các vụ việc này là yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp xuất khẩu bảo vệ lợi ích, giảm thiểu thiệt hại và tiếp tục xuất khẩu bền vững ở thị trường liên quan.

 

Sổ tay phòng vệ thương mại tại Liên minh châu Âu (EU) được viết trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) là một trong các thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Đây cũng là khu vực đứng trong nhóm 5 thị trường sử dụng phổ biến nhất các biện pháp PVTM trong WTO. Sổ tay này thuộc chuỗi Sổ tay hướng dẫn về PVTM ở thị trường nước ngoài của VCCI, được biên soạn nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất về điều kiện, trình tự, thủ tục và các vấn đề cần lưu ý trong các vụ việc điều tra áp dụng biện pháp PVTM tại EU.

 

Hy vọng cuốn Sổ tay sẽ là cẩm nang tham khảo hữu ích để doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang EU sẵn sàng ứng phó trước các nguy cơ PVTM ở thị trường này.

 

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Sổ tay phòng vệ thương mại tại Liên minh châu Âu (EU)
Quảng cáo sản phẩm