Công cụ phòng vệ thương mại của EU – Hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

09/12/2022 09:06 - 271 lượt xem

Thời gian: 2018


Đơn vị thực hiện: Ủy ban châu Âu (EC)


Phòng vệ thương mại là một phần quan trọng trong chính sách thương mại của EU. Các công cụ phòng vệ thương mại cho phép EU thực thi các quy tắc/biện pháp trong trường hợp ngành công nghiệp nội địa phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh.


Sách hướng dẫn này giới thiệu cũng như đưa ra tổng quan về các giai đoạn và các yếu tố khác nhau của 1 cuộc điều tra phòng vệ thương mại. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để tìm hiểu về công cụ này.

 

Bản mềm Ấn phẩm (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:
 

Tải tài liệu
Công cụ phòng vệ thương mại của EU – Hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quảng cáo sản phẩm