Các Ấn Phẩm Khác

Bản tin TBT Việt Nam số 06 năm 2019
Bản tin TBT Việt Nam số 06 năm 2019

15/06/2019

Thời gian: Tháng 06/2019

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam 
Bản tin TBT số 5/2019
Bản tin TBT số 5/2019

11/06/2019

Thời gian: 05/2019

Đơn vị: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT Việt Nam số 05 năm 2019
Bản tin TBT Việt Nam số 05 năm 2019

15/05/2019

Thời gian: Tháng 05/2019

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam 
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

16/04/2019

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương
Bản tin TBT Việt Nam số 04 năm 2019
Bản tin TBT Việt Nam số 04 năm 2019

15/04/2019

Thời gian: Tháng 04/2019

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam 
Báo cáo nghiên cứu: Tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu: Tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam

21/03/2019

Thời gian: 3/2019

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA
Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA

20/03/2019

Thời gian: 3/2019
 
Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập
Bản tin TBT Việt Nam số 03 năm 2019
Bản tin TBT Việt Nam số 03 năm 2019

15/03/2019

Thời gian: Tháng 03/2019

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam 
12345678910...11
Quảng cáo sản phẩm