Bản tin SPS Việt Nam số 2 năm 2020

24/12/2020 12:00 - 252 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật số 02 năm 2020

Trong số này:

- Thông tin hoạt động: 

+ So sánh các cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định thương mại tự do CPTPP và EVFTA;

+ Cơ hội bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Chi Lê;

+ Hội nghị “Đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS), giải pháp thúc đẩy thương mại nông sản bền vững vào thị trường Trung Quốc”.

- Ý kiến - trao đổi:

+ Rủi ro vi phạm các quy định về SPS của thị trường Trung Quốc;

+ Úc đề xuất các điều kiện nhập khẩu tạm thời đối với sản phẩm tôm chưa nấu chín làm thực phẩm;

+ Giải đáp chính sách (SPS) “Các biện pháp quản lý giám sát kiểm tra và kiểm dịch (trái cây tươi) nhập khẩu vào Trung Quốc”;

+ Hải quan Trung Quốc tăng cường quản lý, thúc đẩy hành động “Cửa bảo hộ quốc gia” về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

- Văn bản mới: 

+ Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2020.

Bản tin được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Ban tin SPS so 02 2020
Quảng cáo sản phẩm