Bản tin TBT Việt Nam số 7 năm 2020

30/07/2020 12:00 - 539 lượt xem

Thời gian: Tháng 7/2020

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Quy định TBT của các nước thành viên WTO trong bối cảnh COVID-19 (tiếp)

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại: 
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/6/2020 - 15/7/2020
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành

- Quan ngại thương mại:
Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn chính thức của Mexico NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Thông số kỹ thuật chung cho việc dán nhãn thực phẩm đóng gói sẵn và đồ uống không cồn.

- Hoạt động của mạng lưới TBT Việt Nam:
Phiên Họp Uỷ ban TBT của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 2.

Bản tin được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Ban tin so 7
Quảng cáo sản phẩm